Clubhistorie

Op 23 februari 1955 werd onze zwemvereniging “geboren”. Met een ledenaantal dat net voldoende was om een vereniging te mogen oprichten, namelijk 25, is ZV Kimbria toen gestart in het voormalige Sportfondsenbad aan de Wilhelminasingel te Maastricht. Het bestuur dat tot oprichting van de vereniging besloot was als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Dhr. E. van Schijndel
Secretaris:
Dhr. N. van der Pouw Kraan
Penningmeester:
Dhr. C. Jansen
En 3 leden t.w.:
Mevr. P. Reck-Spierenbug
Mevr. C. van der Pouw Kraan-van der Hoeven
Mevr. J. van den Broek

De drijvende kracht voor de oprichting van deze zwemvereniging was de voormalige zwembadmedewerker dhr. W. Blind die geassisteerd werd door dhr. P. Rudy en Ilse Bogart. Aanvankelijk was de zwemvereniging een onderafdeling van sportvereniging Kimbria (opgericht in 1916) die op dat moment de volgende sporttaken in zich herbergde: voetbal, korfbal, handbal en atletiek. Naderhand vond er nog uitbreiding plaats met de sporten basketbal en tennis, terwijl hand- en korfbal weer van het toneel werden afgevoerd. Om financieel-technische redenen zijn later uit deze ene vereniging een aantal zelfstandige verenigingen ontstaan die ieder de naam Kimbria gingen dragen. Ze stammen dus uit één nest, maar hebben momenteel geen enkele binding meer met elkaar. Direct na de oprichting was ZV Kimbria nog niet aangesloten bij een Bond. De KNZB was de nieuweling spoedig op het spoor, getuige de brief die op 30 juni 1955 aan het voormalige Kimbria bestuur gezonden werd. Het duurde dan ook niet lang meer dat officieel aansluiting bij de grote bond verzocht werd. Op 10 juli 1956 werd het lidmaatschap van de KNZB aangevraagd. Het minimale ledenaantal voor het oprichten van een zwemvereniging bedroeg in die dagen 25. Dhr. W. Blind haalde mevr. Jos Vertommen over om haar kinderen allemaal lid te maken opdat het vereiste quotum behaald werd! Naast de kinderen van de familie Vertommen, waren ook sterk vertegenwoordigd de families van Schijndel den De Vree. Het mag dan ook niet verwonderen dat de eerste zwemprestaties juist door deze familieleden werden verricht, waarbij in die jongste dagen, coryfeeën als Tiny van Sebillen, Vivian Lamkin, Ineke Klein en Mat van Lijf niet vergeten mogen worden. Dankzij klinkende prestaties zo kort na de oprichting, groeide ZV Kimbria uit tot een niet meer weg te denken zwemvereniging in Limburg. Zelfs landelijk was de club een tijdlang een gerenommeerde mededingster.